CBS ondersteunt Nationale Bank en statistiekbureau in Oekraïne

In het kader van het Kiesgroepprogramma van het Nederlandse ministerie van Financiën gaat het CBS in 2021 ondersteuning bieden aan Nationale Bank (NBU) en het statistiekbureau (SSSU) in Oekraïne. Op 2 maart 2021 vond de officiële start van de samenwerking plaats.

Na eerdere verkenningen door het CBS bleek dat het statistisch systeem in Oekraïne behoefte heeft aan verdere ondersteuning, met name op gebied van informatievoorziening, datakwaliteit en door data gedreven beleid. Samen met de NBU en de SSSU is daarom een programma opgesteld dat bestaat uit 6 projecten die hier invulling aan gaan geven. De kennisdeling vindt plaats in de vorm van bijeenkomsten, trainingen en rapporten met aanbevelingen.

Kiesgroeplanden, waaronder Oekraïne, zijn de landen die deel uitmaken van de Nederlandse kiesgroepen bij het IMF, de Wereldbank en de EBRD. Met het Kiesgroepprogramma ondersteunt het ministerie van Financiën deze landen bij hun hervormingen, met name op het gebied van openbare financiën.