Ontmoeting minister Kaag met Eurogroepvoorzitter Donohoe

Minister van Financiën Sigrid Kaag en de voorzitter van de Eurogroep, Paschal Donohoe, hebben elkaar woensdag in Den Haag ontmoet. Ze bespraken de economische situatie in Nederland, Ierland en de eurozone als geheel.

Hun uitwisseling was met name gericht op de bankenunie en de toekomst van de Europese begrotingsregels, zoals vastgelegd in het stabiliteits- en groeipact (SGP). Ook de benoeming van een nieuwe directeur van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) stond op de agenda.

Nederland heeft voormalig staatssecretaris voor Financiën en voormalig bewindvoerder bij het IMF Menno Snel voorgedragen voor deze functie.

Europese spelregels

In oktober 2021 lanceerde de Europese Commissie een raadpleging over de toekomst van de begrotingsregels. De ministers van Financiën hebben zich via de Eurogroep en Ecofin actief ingezet om het beleid in het hele eurogebied te coördineren. Het Nederlandse kabinet heeft onlangs de Tweede Kamer geïnformeerd over hoe het SGP naar de mening van Nederland kan worden hervormd. ‘Nederland wil op een constructieve manier bekijken hoe het SGP verbeterd kan worden. We zijn ambitieus en willen samenwerken voor de toekomst van Europa’, aldus minister Kaag.

Eurogroepvoorzitter Donohoe verwelkomde de inzet van Nederland voor een brede zoektocht naar een voor iedereen aanvaardbaar compromis: 'Een effectief kader voor economisch bestuur, gebaseerd op nationale inbreng, vereenvoudiging en handhaving, zal de begrotingscoördinatie in de eurozone verbeteren op een moment dat het echt nodig is. Ik ben gesterkt door de inzet van minister Kaag om te zoeken naar constructieve oplossingen die de juiste balans vinden tussen het stimuleren van groeivriendelijke investeringen en het waarborgen van budgettaire houdbaarheid.'

Bankenunie

De voltooiing van de bankenunie is al geruime tijd een Europese doelstelling, sinds dit grote project meer dan tien jaar geleden in gang werd gezet als reactie op de financiële crisis. Op basis van een mandaat van de EU-leiders presenteerde de voorzitter van de Eurogroep begin mei een voorstel voor een werkplan voor alle onopgeloste elementen die nodig zijn voor voltooiing.

De voorzitter van de Eurogroep: 'Als we overeenstemming bereiken over een werkplan voor de bankenunie, zal ons banksysteem een ​​positieve, toekomstgerichte focus krijgen. Het zal ervoor zorgen dat ons banksysteem wordt ondersteund door een gemeenschappelijk vangnet, wendbaar en concurrerend is op het wereldtoneel, belastingbetalers en spaarders beschermt en de Europese strategische autonomie ondersteunt.'

Nederland is positief over de inspanningen van de voorzitter van de Eurogroep om snel tot een nieuw werkplan voor de voltooiing van de bankenunie te komen. Minister Kaag: 'Er is nog veel te doen en Paschal werkt hier hard aan. Een sterke bankenunie is cruciaal voor Nederland en Europa. Het maakt banken financieel gezonder, zodat spaarders en de samenleving als geheel minder financiële risico's lopen.'

Europees stabiliteitsmechanisme

Maandag 23 mei zullen de ministers van Financiën in de Eurogroep spreken over de vraag wie de nieuwe algemeen directeur van het ESM moet worden als opvolger van Klaus Regling, die met ingang van oktober met pensioen gaat. Er zijn vier kandidaten uit Italië, Luxemburg, Portugal en Nederland. Nederland heeft Menno Snel naar voren geschoven. ‘We denken dat hij een buitengewoon goede kandidaat is met een goed begrip van beleidsdetails’, zegt Kaag. ‘Hij is een econoom die bruggen kan bouwen en expertise en ervaring combineert.’