Minister van Financiën Kaag co-voorzitter Coalition of Finance Ministers for Climate Action

Minister Kaag van Financiën is per 1 april 2023 co-voorzitter van de Coalition of Finance Ministers for Climate Action (CFMCA). Dat is 12 oktober 2022 bekendgemaakt door CFMCA tijdens een bijeenkomst en marge van de jaarvergadering van het IMF en de Wereldbank.

Platform

Het CFMCA is een in 2019 opgericht platform dat zich richt op het delen van informatie en ervaringen op het gebied van klimaatacties door ministeries van Financiën. De coalitie richt zich onder andere op het stroomlijnen van beleid van ministeries van Financiën met het oog op de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs. Maatregelen die leiden tot effectieve beprijzing van broeikasgassen en zorgen dat klimaatverandering een plaats krijgt bij het maken van macro-economisch beleid, fiscale planning, budgettering, publieke investeringen en inkoop. Ook aanpassingen aan klimaatverandering en de rol van private financiers krijgen bij al deze activiteiten de aandacht.

Groeiende betrokkenheid

Nederland is al vanaf het begin betrokken bij het CFMCA, samen met 15 andere landen. Inmiddels zijn er meer dan 75 landen lid. Ook een grote groep instituten zoals de Wereldbank, het IMF en de OESO heeft zich ermee verbonden.

Meer impact

Minister Kaag heeft als doel om aankomende 2 jaar samen met de minister van Financiën van Indonesië als andere co-voorzitter het werk van de Coalition of Finance Ministers for Climate Action nog meer impact geven en meer landen te betrekken bij het werk van het platform.

Meer informatie over de Coalition of Finance Ministers for Climate Action