Invulwijzer SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 - versie 8 januari 2013

De invulwijzer bevat per indicator in de SiSa-bijlage 2012 een aanvullende toelichting / invulinstructie. Omdat alle indicatoren in de bijlage worden toegelicht in één document is het document omvangrijk. Let u daarop bij uw beslissing het bestand uit te printen.