Procedure aanlevering SiSa verantwoordingsinformatie 2012 - versie 10 januari 2013

In deze nota is de procedure beschreven die gevolgd moet worden bij het indienen van de verantwoordingsinformatie 2012.