Sisa Verantwoordingslijst (voorheen kruisjeslijst) 2012

Dit is de verantwoordingslijst met daarin een overzicht van de organisaties die via SiSa verantwoording afleggen en de regelingen per organisatie die deze organisaties in hun SiSa bijlage 2012 moeten opnemen. 

Zie voor meer informatie IBI nieuwsbrieven nummer 38 en 39. Er is een Excel- en een ods-versie beschikbaar. De informatie uit deze verantwoordingslijst is ook te raadplegen via een webapplicatie te bereiken via: https://teverantwoordenregelingen.rijksoverheid.nl.