Tabel van fouten en onzekerheden 2012

Dit is de Tabel van fouten en onzekerheden 2012 (versie 10 januari 2013), die gebruikt moet worden bij de aanlevering aan het CBS. Er is een Excel- en een ods-versie beschikbaar.