Verantwoordingslijst SiSa 2013

In 2012 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de omslag gemaakt van de kruisjeslijst naar de Verantwoordingslijst.

De Verantwoordingslijst 2013 is te raadplegen via https://teverantwoordenregelingen.rijksoverheid.nl/

Nadere informatie over de Verantwoordingslijst en het proces van controle is te vinden in IBI-nieuwsbrief nummer 45.