Tabel van fouten en onzekerheden 2013 - versie 14 januari

Dit is de tabel van fouten en onzekerheden 2013 (versie van 14 januari 2014), die gebruikt moet worden bij de aanlevering aan het CBS. Er is een Excel- en een ods-versie beschikbaar.