Nota verwachting accountantscontrole 2013 28 januari

Het doel van de nota “Verwachtingen accountantscontrole” is in de eerste plaats het bevorderen van de uniforme interpretatie en toepassing van de (controle)voorschriften voor de specifieke uitkeringen als onderdeel van de jaarrekening.