Procedure aanlevering SiSa verantwoordingsinformatie 2015 (definitief) - versie 11 januari

Toelichting op de procedure van de verantwoordingsinformatie via SiSa, op grond van artikel 4 van de Regeling informatieverstrekking SiSa.