Nota verwachting accountantscontrole 2015 (definitief) - versie 11 januari

Het doel van deze nota is in de eerste plaats het bevorderen van de uniforme interpretatie en toepassing van de (controle)voorschriften voor de specifieke uitkeringen. In de tweede plaats is deze nota bedoeld als communicatiemiddel tussen de medeoverheid en diens accountant over de te verrichten werkzaamheden door de accountant.