SiSa-bijlage 2015 (definitief) - versie 11 januari

De informatie voor de verantwoording van specifieke uitkeringen wordt in een vast format opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening. Deze versie kunt u niet gebruiken voor het indienen van uw verantwoording over 2015 voor 15 juli 2016 (T+1). Dit is een pdf versie van de volledige SiSa-bijlage. Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen die via SiSa moeten verantwoorden, ontvangen via het CBS een SiSa-bijlage op maat.