Tabel van fouten en onzekerheden SiSa 2015 - versie 11 januari

Dit is de tabel van fouten en onzekerheden 2015. De tabel van fouten en onzekerheden is het document waarin de accountant informatie opneemt over geconstateerde fouten en onzekerheden met betrekking tot de SiSa verantwoordingsinformatie. Het format voor deze tabel wordt jaarlijks vastgesteld. Het format voor de tabel van fouten en onzekerheden is een spreadsheet met alle specifieke uitkeringen en/of provinciale middelen die in een bepaald jaar aan de orde zijn. Per specifieke uitkering of uitkering van provinciale middelen bevat dit format ruimte waarin de accountant aangeeft welke fouten en onzekerheden zijn aangetroffen bij de controle.

Het format voor de tabel van fouten en onzekerheden is beschikbaar als Excel- en ODS-bestand.