SiSa-bijlage 2016 - versie januari 2017

De SiSa-bijlage is het format voor het invullen van de verantwoordingsinformatie SiSa 2016. SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking SiSa. Medeoverheden ontvangen als zij daarvoor in aanmerking komen in januari de SiSa-bijlage-op-maat.

Het PDF bestand is hier weergegeven om een totaal overzicht te geven.