Belang vaststellen jaarrekening 2015 door gemeenteraden in september

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft zich met een brief gewend tot gemeenten van wie zij nog geen door de raad definitief vastgestelde jaarrekening  met controleverklaring en verslag van bevindingen heeft ontvangen.  In de brief wordt gewezen op de deadline van 30 september 2016.

Indien deze deadline niet wordt gehaald zal worden overgegaan tot opschorting van de gemeentefondsuitkering en terugvordering van specifieke uitkeringen. Het is daarom van belang dat de betreffende gemeenteraden nog deze maand de jaarrekening definitief vaststellen. Op dat moment moet de gemeenteraad ook beschikken over controleverklaring en verslag van bevindingen. Bij vragen hierover kunt u zich wenden tot de afdeling Financiële Regelgeving en Toezicht van BZK: postbusibi@minbzk.nl.