Definitief Nota procedure aanlevering SiSA-verantwoordingsinformatie - versie januari 2017

Dit is de nota procedure verantwoordinginformatie SiSa 2016, waarin de procedure rond de SiSa verantwoording over het jaar 2016 wordt toegelicht, op grond van artikel 4 van de Regeling informatieverstrekking SiSa.