Definitief Nota verwachtingen accountantscontrole SiSa 2016 - versie januari 2017

Dit is de nota verwachting accountantscontrole SiSa 2016, waarin de controle procedure voor de controlerend accountant van de betreffende medeoverheid op de specifieke uitkeringen en/of de provinciale middelen wordt toegelicht.