Decembercirculaire gemeentefonds 2017

De decembercirculaire 2017 bevat informatie over de gemeentefondsuitkeringen over met name 2017. In de circulaire zijn de mutaties opgenomen die zich in het gemeentefonds hebben voorgedaan na het verschijnen van de septembercirculaire 2017.

Decembercirculaire gemeentefonds 2017 (PDF | 94 pagina's | 3,0 MB)