Definitief Nota procedure aanlevering SiSa-verantwoordingsinformatie

Dit is de nota procedure verantwoordinginformatie SiSa 2018, waarin de procedure rond de SiSa verantwoording over het jaar 2018 wordt toegelicht, op grond van artikel 4 van de Regeling informatieverstrekking SiSa. Deze Regeling van informatieverstrekking wordt tot op heden jaarlijks geüpdatet.