Definitief Nota Verwachtingen Accountantscontrole

Dit is de nota verwachting accountantscontrole SiSa 2018, waarin de controleprocedure voor de controlerend accountant van de betreffende medeoverheid op de specifieke uitkeringen en/of de provinciale middelen wordt toegelicht.