Aanbieding rapport over budgetverdeelmodellen sociaal domein

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Zoeken naar balans: Een kwalitatief onderzoek naar discrepanties in de budgetverdeelmodellen voor het sociaal domein'.

Op 30 april 2018 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de eindrapportage aangeboden van een kwalitatief onderzoek naar de verdeling van de middelen voor gemeenten in het sociaal domein. In het onderzoek zijn de door gemeenten benoemde knelpunten in relatie tot de verdeelmodellen van het gemeentefonds geïnventariseerd.

Ruim 50 knelpunten zijn opgenomen in het rapport. De onderzoekers hebben beoordeeld welke van deze knelpunten (mogelijk) relevant zijn voor de verdeling en nader onderzoek verdienen. De knelpunten zijn divers van aard, variërend van het niet adequaat meenemen in de verdeelmodellen van de ingezette transformatie tot financieel-technische punten over de verdeelmaatstaven.

Ook de gevolgen van ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie zijn aan bod gekomen. Concrete voorbeelden zijn: het bereik van nieuwe doelgroepen zoals minderheden met als gevolg hogere kosten, het effect van stedelijkheid op de kosten, de opeenstapeling van sociale problematiek en het relatief zware gewicht van medicijngebruik in de verdeling.

Het kwalitatief onderzoek geeft geen pasklare antwoorden en wordt beschouwd als een vooronderzoek waarin alle signalen van gemeenten en andere partijen met betrekking tot de verdeelmodellen samenkomen.