Afschrift brief verdeling middelen compensatiepakket coronacrisis

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de brief aan gemeenten over de verdeling van de middelen uit het compensatiepakket coronacrisis medeoverheden.

Afschrift brief verdeling middelen compensatiepakket coronacrisis (PDF | 1 pagina | 94 kB)