Kamerbrief over adviesaanvraag verdeelvoorstel herijkt gemeentefonds

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer een brief over de adviesaanvraag over de herijking van het gemeentefonds aan de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB).

Kamerbrief over adviesaanvraag verdeelvoorstel herijkt gemeentefonds ( PDF | 2 pagina's | 134 kB )

De fondsbeheerders vragen de Raad voor het Openbaar Bestuur om advies over de nieuwe verdeling van het gemeentefonds. De adviesaanvraag met het voorlopige verdeelvoorstel en de bijlagen staan hieronder. Na ontvangst van het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur zullen de fondsbeheerders ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om advies vragen. Het volgende kabinet neemt een besluit over de invoering van de nieuwe verdeling.

Tegelijk met de adviesaanvraag zijn ook de voorlopige financiële effecten per gemeente van de nieuwe verdeling bekend gemaakt. De achterliggende berekening van deze effecten is opgenomen in een rekenbestand.

Er is ook een rekenbestand dat inzicht biedt in het effect van het nieuwe verdeelmodel en de overgangsregeling voor beschermd wonen, een afzonderlijk onderdeel binnen het gemeentefonds. Ook is specifiek voor beschermd wonen in vraag- en antwoordvorm een toelichting opgenomen.

Daarnaast is er een document met antwoorden op veelgestelde vragen over het voorstel.