Lijst medeoverheden plausibel aangeleverd op 18 juli 2013

Deze lijst bevat een overzicht van de medeoverheden die op 18 juli 2013 (07.00 uur) een plausibele aanlevering van de SiSa-stukken bij het CBS hebben verzorgd. De medeoverheden die op deze lijst ontbreken, hebben een aanmaningsbrief ontvangen van het ministerie van BZK.

Per 1 augustus 2013 hebben alle medeoverheden een plausibele aanlevering gedaan. Dit betekent dat bij geen van de medeoverheden de algemene uitkering uit het gemeentefonds of provinciefonds wordt opgeschort.