Lijst medeoverheden plausibel aangeleverd op 15 juli 2014

Deze lijst bevat een overzicht van de medeoverheden die op 15 juli 2014 (23.59 uur) een plausibele aanlevering van de SiSa-stukken bij het CBS hebben verzorgd.

Medeoverheden die niet tijdig en plausibel hebben aangeleverd, hebben een aanmaningsbrief ontvangen. Indien 10 werkdagen na de aanmaningsbrief alsnog niet plausibel was geleverd, is het maatregelenbeleid ingezet. Voor sommige gemeenten hebben de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Financiën besloten om de bevoorschotting van de algemene uitkering uit het gemeentefonds op te schorten.