Workshop Sturing Monitoring en Verantwoording Sociaal Domein

De deelnemers van deze workshop kregen inzicht in de kansen die de veranderingen, zoals de decentralisaties, bieden om de bedrijfsvoering in te richten op een manier die aansluit bij de veranderende werkelijkheid. En inspiratie voor nieuwe rollen van de financiële professional in de nieuwe context ten behoeve van het college van B&W en de gemeentelijke organisatie.

Er komen veel veranderingen op gemeenten af. Onder andere de 3 decentralisaties, de vennootschapsbelasting, en een continue proces van bezuinigingen. Aan het primaire proces hebben gemeenten hun handen vol. Voor bedrijfsvoering is het de uitdaging meerwaarde te leveren in al deze veranderingen. Hoe kan jij bijdragen aan een adequate sturing, monitoring en verantwoording?

Genoemde veranderingen brengen nieuwe vraagstukken met zich mee op het terrein van de gemeentelijke bedrijfsvoering en financiële verantwoording. De "oude vertrouwde" procedures en (control) systemen sluiten niet altijd goed aan bij de veranderingen die zich in de gemeente(lijke organisatie) voltrekken.

In de workshop werd een andere invalshoek aangereikt. Met sturing op de bedoeling van beleidsdoelstellingen en het bijbehorende instrumentarium. De sprekers gingen met de deelnemers in discussie over attitude en vaardigheden van de gemeentelijke financiële professional in relatie tot de beoogde transformatie. Hoe kan een andere invulling van Planning & Control helpen in deze veranderingen?

Tijd wordt steeds schaarser met alles wat er op gemeenten af komt. Het is dan ook van belang dat een (financieel) professional zich richt op werkzaamheden die waarde toevoegen voor de burger en de organisatie. Het houdt tevens in dat je tijd neemt om te reflecteren: doen we wel de goede dingen, en doen we de dingen wel goed. In de huidige tijd van de kenniswerker is het van groot belang dat je als professional weet wat er aan mogelijkheden zijn (en komen!). En dat je daar op voorbereid bent.

De presentatie werd gegeven door de VNG en Famo.