PGB-verantwoording/controle door gemeenten - BADO-notitie

Deze notitie is opgesteld om gemeenten te helpen bij de onderbouwing van de PGB-lasten in de jaarrekening. Zo kunnen de PGB-lasten getrouw en rechtmatig worden verantwoord, waarbij vervolgens de accountant deze informatie kan gebruiken bij de uitvoering van de controle.