Eindrapport Beleidsvrijheid decentrale taken gemeenten

In het deelonderzoek Beleidsvrijheid decentrale taken is op geobjectiveerde wijze de mate van beleidsvrijheid in het taken­pakket van gemeenten vastgesteld. Daarbij zijn twee aspecten gewogen: de inhoudelijke congruentie en de mate van beleidsvrijheid van de taken.

Ieder Iv3-taakveld is gescoord op de vijf dimensies van beleidsvrijheid (taak, beleidsdoelen, regelgeving, samenwerking en toezicht) en daarna ondergebracht in een kwadrantenmodel met de volgende vier kwadranten: verplichte taken met veel voorschriften; verplichte taken met weinig voorschriften; niet-verplichte taken met weinig voorschriften; en niet-verplichte taken met veel voorschriften.

De opbrengst van dit onderzoek is relevant voor het ontwerpen van een nieuwe verdeling, omdat de mate van beleidsvrijheid een belangrijke rol speelt bij het bepalen van het gewenste detail van een verdeling.