Brief aan bve-instellingen over schoolkosten en vrijwillige ouder- of deelnemersbijdrage

Brief van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) aan instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) over schoolkosten en vrijwillige ouder- of deelnemersbijdrage.