Brochure vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs po

In deze brochure wordt ingegaan op de bekostigingssystematiek die naar verwachting vanaf kalenderjaar 2023 zal gaan gelden.