Kamerbrief evaluatie Lumpsum financiering primair onderwijs

Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met de resultaten van de evaluatie van de invoering van de lumpsumfinanciering in het primair onderwijs. Deze vorm van financiering biedt scholen de mogelijkheid op basis van eigen keuzes de middelen in te zetten voor de verbetering van de onderwijskwaliteit. Men kan daarmee de financiƫle en onderwijsinhoudelijke prioriteiten zelf vaststellen.