Onderwijs cao’s en effect op jaarrekening regeling duurzame inzetbaarheid en werktijdvermindering senioren

In dit document wordt stilgestaan bij een aantal aspecten uit de vernieuwde onderwijs cao’s die samenhangen met de regeling duurzame inzetbaarheid, levensfasebewust personeelsbeleid en werktijdvermindering senioren.