Infographic over wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs

Deze infographic beschrijft de gevolgen van de vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet onderwijs (VO). Het kabinet wil per 1 januari 2022 de verdeling van de basisbekostiging van het Rijk aan middelbare scholen makkelijker maken.

Let op: Voor een zorgvuldige implementatie en uitvoering van het wetsvoorstel Vereenvoudiging bekostiging vo is meer voorbereidingstijd nodig. Daarom is de beoogde inwerkingtreding van de vereenvoudigde bekostiging uitgesteld naar 1 januari 2022.

Er is ook een toelichting op de Vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs beschikbaar.