Handreiking voor de inrichting van onderwijskundige publiek-private arrangementen

Deze handreiking is bedoeld voor bekostigde MBO en HO instellingen die publiek-private activiteiten (willen) ontplooien om invulling te geven aan uit de wet voortvloeiende onderwijstaken.