Informatietool vereenvoudiging bekostiging

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft een informatietool ontwikkeld over de wet Vereenvoudiging bekostiging VO. De tool laat een indicatie zien welke bijdrage een schoolbestuur krijgt na de invoering van de nieuwe bekostiging. De tool is gemaakt voor bestuurders, schoolleiders, raden van toezicht, medezeggenschapsraden en leraren.

De bedragen voor de basisbekostiging VO van 2022  zijn bekend. De informatietool op deze pagina wordt niet meer geactualiseerd met deze nieuwe gegevens. Over de hoogte van de nieuwe bekostiging zal het bestuur in het najaar worden geïnformeerd via een beschikking van DUO. 

Wet vereenvoudiging bekostiging VO

De wet is door de Tweede en de Eerste Kamer aangenomen en treedt op 1 oktober 2021 in werking. Dit betekent dat de nieuwe bekostiging per 1 januari 2022 van start gaat.

Werking van de informatietool

Voor de berekening gebruikt de tool:

 • de definitieve leerlingentelling van 1 oktober 2019;
 • de definitieve bekostigingsbedragen over 2020.

Voorlopige bedragen in de informatietool

In de nieuwe verdeling van de basisbekostiging zijn er vaste bedragen per leerling en per vestiging. De informatietool geeft VO-scholen en –besturen een schatting van de basisbekostiging in het nieuwe model. 

Bedragen per leerling:

 • € 7.397,86 voor alle onderbouwleerlingen. En hetzelfde bedrag voor alle bovenbouwleerlingen in het vwo, havo, mavo en de gemengde leerweg in het vmbo.
 • € 8.703,37 voor alle leerlingen in het praktijkonderwijs. En hetzelfde bedrag voor bovenbouwleerlingen in het vbo (basis en kader).

Bedragen per vestiging:

 • € 216.368,71 voor de hoofdvestiging van een school.
 • € 108.184,35 voor de nevenvestiging(en) van een school.

Inhoud van de tool

De informatietool geeft scholen en besturen de volgende informatie:

 • De hoogte van de huidige bekostiging in 2020.
 • Een schatting van de hoogte van de bekostiging van 2020 volgens het nieuwe model.
 • De algemene overgangsregeling voor alle besturen.
 • De specifieke overgangsregeling voor schoolbesturen waarvoor de bijdrage met 3% of meer afneemt.
 • Eventuele aanvullende bekostiging voor:
  • leerlingen in de gemengde leerweg in het vmbo;
  • geïsoleerde VO-vestigingen;
  • vestigingen met een breed onderwijsaanbod.

Tool vereenvoudiging bekostiging VO

Contact over de informatietool

Met vragen over de informatietool kunt u contact opnemen met het ministerie van OCW via Vereenvoudiging_Bekostiging_VO@minocw.nl