Informatietool vereenvoudiging bekostiging

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) maakte als onderdeel van het wetsvoorstel Vereenvoudiging bekostiging VO een informatietool. De tool laat een indicatie zien welke bijdrage een schoolbestuur krijgt na de invoering van de nieuwe bekostiging. De tool is voor bestuurders, schoolleiders, raden van toezicht, medezeggenschapsraden en leraren.

Let op: Voor een zorgvuldige implementatie en uitvoering van het wetsvoorstel Vereenvoudiging bekostiging vo is meer voorbereidingstijd nodig. Daarom is de beoogde inwerkingtreding van de vereenvoudigde bekostiging uitgesteld naar 1 januari 2022.

Status wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging VO

Het kabinet wil per 1 januari 2022 de verdeling van de basisbekostiging aan het voortgezet onderwijs (VO) makkelijker maken. De huidige bekostiging in het voortgezet onderwijs is ingewikkeld. En voor gelijke leerlingen krijgen scholen niet altijd een gelijke bijdrage. Het voorstel verandert dat. Het gaat om voorgenomen beleid. Bekijk de status van het wetsvoorstel Vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen op de website van de Eerste Kamer.

Werking van de informatietool

Voor de berekening gebruikt de tool:

 • de voorlopige leerlingentelling van 1 oktober 2018;
 • de voorlopige bekostigingsbedragen over 2019.

Voorlopige bedragen in de informatietool

In de nieuwe verdeling van de basisbekostiging zijn er vaste bedragen per leerling en per vestiging. De informatietool geeft VO-scholen en –besturen een schatting van de basisbekostiging in het nieuwe model. De uiteindelijke bedragen maakt het ministerie van OCW nog bekend.

Bedragen per leerling:

 • € 6.981 voor alle onderbouwleerlingen. En hetzelfde bedrag voor alle bovenbouwleerlingen in het vwo, havo, mavo en de gemengde leerweg in het vmbo.
 • € 8.213 voor alle leerlingen in het praktijkonderwijs. En hetzelfde bedrag voor bovenbouwleerlingen in het vbo (basis en kader).

Bedragen per vestiging:

 • € 205.226 voor de hoofdvestiging van een school.
 • € 102.613 voor de nevenvestiging(en) van een school.

Inhoud van de tool

De informatietool geeft scholen en besturen de volgende informatie:

 • De hoogte van de bekostiging in 2019.
 • Een schatting van de hoogte van de bekostiging van 2019 volgens het nieuwe model.
 • De algemene overgangsregeling voor alle besturen.
 • De specifieke overgangsregeling voor schoolbesturen waarvoor de bijdrage met 3% of meer afneemt.
 • Eventuele aanvullende bekostiging voor:
  • leerlingen in de gemengde leerweg in het vmbo.
  • geïsoleerde VO-scholen als de school aan de voorwaarden voldoet.

Uiteindelijke bedragen later bekend

Scholen en besturen kunnen geen rechten ontlenen aan de informatietool. De uiteindelijke hoogte van de nieuwe bedragen stelt het ministerie van OCW zo dicht mogelijk op de invoering van het nieuwe stelsel vast. De voorlopige doorrekening in de tool zal afwijken van de werkelijke hoogte van de bedragen. Bijvoorbeeld door veranderingen in de leerlingaantallen en het aantal vestigingen. 

Tool vereenvoudiging bekostiging VO

Contact over de informatietool

Met vragen over de informatietool kunt u contact opnemen met het ministerie van OCW via Vereenvoudiging_Bekostiging_VO@minocw.nl