Ouderbijdragen en sponsoring in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs ontvangen overheidsgeld. En daarnaast geld van ouders en bedrijven. Dat heet privaat geld. Er zijn regels voor de besteding van het geld van ouders en bedrijven.

Ouderbijdrage scholen

De ouderbijdrage is een vrijwillige financiële bijdrage van ouders aan de school van hun kind. Het schoolbestuur stelt vast hoe hoog deze bijdrage is. Het schoolbestuur bepaalt ook waaraan de school de ouderbijdrage besteedt. De medezeggenschapsraad van de school moet hiermee instemmen. Dit geldt niet voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Scholen besteden de bijdrage meestal aan extra activiteiten buiten het gewone lesprogramma om. Bijvoorbeeld excursies en culturele activiteiten. Informatie over de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage moet in de schoolgids staan.

Sponsoring in het onderwijs

Scholen of schoolbesturen ontvangen soms ook geld, goederen of diensten van sponsors. Of ze ontvangen giften van ouders of bedrijven. Sponsoring gebeurt in ruil voor een tegenprestatie. Winkels of bedrijven kunnen scholen sponsoren. Bijvoorbeeld met voorlichtingsmateriaal, limonade of fruit voor sportdagen of schoolexcursies. De school vermeldt de sponsor in ruil daarvoor bijvoorbeeld in de schoolkrant. Bij een gift is er geen tegenprestatie.

Sponsoring moet zorgvuldig gebeuren. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft daarom samen met een aantal onderwijsorganisaties gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels staan in het convenant 'Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring'.