Budget ontwikkelingssamenwerking

Het budget voor ontwikkelingssamenwerking is over meerdere begrotingen verspreid. Het totale budget voor 2015 bedraagt € 3,7 miljard. Dit is exclusief het Noodhulpfonds en het Dutch Good Growth Fund (DGGF). 

Begroting ontwikkelingssamenwerking 2015

De begroting van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking voor 2015 richt zich op 3 punten:

  • Extreme armoede binnen 1 generatie uitbannen. Door in te zetten op water, voedselzekerheid, veiligheid en vrouwenrechten en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR). In 2015 is hiervoor € 1,1 miljard beschikbaar.
  • Bijdragen aan duurzame en inclusieve groei.
  • Inzetten op het succes van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen in het buitenland.

Bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking

De kabinetten Rutte-I en Rutte-II bezuinigden de afgelopen jaren op ontwikkelingssamenwerking. Ook daalde het budget voor ontwikkelingssamenwerking door de tegenvallende groeicijfers van het Bruto Nationaal Product (BNP). Het kabinet Rutte-I verlaagde het budget voor Ontwikkelingssamenwerking van 0,8% van het BNP naar 0,7% van het BNP.

Het Kabinet Rutte-II bezuinigt in totaal € 750 miljoen per jaar vanaf 2014 en structureel € 1 miljard vanaf 2017. Dit komt bovenop de bezuinigingen van het kabinet Rutte-I.