2e Voortgangsrapportage rechtmatige zorg 2018-2021 - Aanpak van fouten en fraude

In deze voortgangsrapportage wordt ingegaan op de maatregelen die in het eerste halfjaar van 2019 genomen zijn en de resultaten die geboekt zijn in het kader van het programmaplan 'Rechtmatige Zorg 2018-2021 – aanpak van fouten en fraude in de zorg'.