Beslisnota bij Kamerbrief over energie-intensieve bedrijven mkb onder TEK-regeling

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over energie-intensieve bedrijven mkb onder TEK-regeling (PDF | 1 pagina's | 101 kB)