Beslisnota bij Kamervragen over gevolgen sanctie SEFE Energy Ltd. voor aanbestedende diensten

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over gevolgen sanctie SEFE Energy Ltd. voor aanbestedende diensten (PDF | 2 pagina's | 179 kB)