Aanbiedingsbrief bij antwoorden Kamervragen over garanties voor drijvende LNG-terminals van Gasunie

Minister Kaag (Financiën) biedt de Tweede Kamer de antwoorden aan op vragen over de uitbreiding van de invoercapaciteit van LNG en het toetsingskader voor de garantie van een 2e drijvende LNG-terminal.

Aanbiedingsbrief bij antwoorden Kamervragen over garanties voor drijvende LNG-terminals van Gasunie (PDF | 1 pagina | 46 kB)

LNG is 'Liquefied Natural Gas', oftewel vloeibaar aardgas.