Beslisnota bij Aanbiedingbrief peer review onderzoeken naar effecten diepe bodemdaling- en stijging

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingbrief peer review onderzoeken naar effecten diepe bodemdaling- en stijging (PDF | 2 pagina's | 82 kB)