Kamerbrief tussentijdse voortgangsrapportage maatregelen afbouw gaswinning Groningen

Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de maatregelen om de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk af te bouwen. Hij constateert dat de maatregelen voor de afbouw van de gaswinning ruimschoots op schema liggen.