Schade melden door gaswinning vanaf 19 maart 2018

Heeft u schade aan uw huis of gebouw door bodembeweging? En vermoedt u dat dit komt door gaswinning uit het Groningerveld en de gasopslag Norg? Vanaf 19 maart 2018 kunt u uw schade melden bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. 

Stroomschema: schadeprocedure

Bekijk hoe uw schade wordt afgehandeld. 

Stroomschema schadeprocedure gaswinning Groningen vanaf 19 maart 2018

Schade melden tot 19 maart 2018

Lees hoe u tot 19 maart 2018 schade aan uw huis of gebouw kunt melden.

Bestaande meldingen van na 31 maart 2017

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen neemt bestaande meldingen over van het Centrum Veilig Wonen (CVW). Het gaat om de meldingen van na 31 maart 2017. De Commissie beslist over de oorzaak van deze schades en het schadebedrag.