Toekomstfonds Groningen

Door het besluit om de gaswinning helemaal te beëindigen wordt Groningen veiliger. De regio en het Rijk willen de kansen die de beëindiging biedt samen en maximaal benutten. Dat kan door te investeren in de economie en de kwaliteit van de leefomgeving in het gebied.

Nationaal Programma Groningen

Op 5 oktober 2018 is het Nationaal Programma Groningen gestart. De provincie Groningen, de 7 gemeenten in het aardbevingsgebied en het kabinet werken hierbij samen. Dit programma moet ervoor zorgen dat Groningen een toekomstbestendig en leefbaar gebied blijft. Een gebied waar het goed wonen, werken en ontspannen is, met behoud van de eigen identiteit.

Ook krijgt Groningen een belangrijke rol op het gebied van energietransitie en duurzaamheid. Voor het nationaal programma is € 1,15 miljard vrij.

Uitvoering programma via projecten

De komende periode zullen de overheden samen met burgers, bedrijven en organisaties in de regio concrete projecten uitwerken. In 2018 zijn de eerste projecten gestart. Die projecten betreffen de training van wijkteams. Deze wijkteams leveren hulp bij sociale en gezondheidsklachten veroorzaakt door aardbevingen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van een testcentrum voor waterstof.