Nationaal Programma Groningen

Door het besluit om de gaswinning helemaal te beëindigen wordt Groningen veiliger. De regio en het Rijk willen de kansen die de beëindiging biedt samen en maximaal benutten. Dat kan door te investeren in de economie en de kwaliteit van de leefomgeving in het gebied.

Een toekomstbestendig en leefbaar Groningen

Op 5 oktober 2018 was de start van het Nationaal Programma Groningen. De provincie Groningen, de 7 gemeenten in het aardbevingsgebied en het kabinet werken hierbij samen. Het Nationaal Programma Groningen moet ervoor zorgen dat Groningen een toekomstbestendig en leefbaar gebied blijft. Een gebied waar het goed wonen, werken en ontspannen is, met behoud van de eigen identiteit.

Ook krijgt Groningen een belangrijke rol op het gebied van energietransitie en duurzaamheid. Voor het nationaal programma is € 1,15 miljard vrij.

Uitvoering programma via projecten

De komende periode zullen de overheden samen met burgers, bedrijven en organisaties in de regio concrete projecten uitwerken. In 2018 zijn de eerste projecten gestart. Die projecten betreffen de training van wijkteams. Deze wijkteams leveren hulp bij sociale en gezondheidsklachten veroorzaakt door aardbevingen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van een testcentrum voor waterstof.

Meer info: Nieuwsoverzicht Nationaal Programma Groningen

Toekomst van Groningen zonder gaswinning

Toekomst van Groningen zonder gaswinning

introshot
De gaswinning in Groningen heeft negatieve gevolgen voor inwoners en ondernemers in de provincie. Daarom is besloten de gaswinning te stoppen. De regio biedt ondertussen ook veel kansen.
Om die te benutten is het Nationaal Programma Groningen opgericht.
Hierin werken de provincie Groningen, de gemeenten in het aardbevingsgebied en het kabinet samen.
Voor het nationaal programma is een investeringsbudget van 1,15 miljard euro beschikbaar.
Gemeenten en provincie kijken samen met de inwoners en ondernemers waar ze het geld aan willen uitgeven.
Het programma is bedoeld voor het versterken van de economie...
natuur en klimaat...
werken en leren...
en het vergroten van de leefbaarheid in de regio.
Zo wordt er bijvoorbeeld geïnvesteerd in aardgasvrije wijken, Gronings erfgoed of elektrisch rijden.
Ook kunnen bedrijven, bewoners en andere initiatieven straks geld aanvragen om hun ideeën waar te maken.
Zo kan Groningen weer bouwen aan de toekomst en blijft het een fijn gebied waar het goed wonen, werken en recreëren is.