Versterken van gebouwen in Groningen

Door het besluit om de gaswinning zo snel mogelijk geheel af te bouwen, wordt ook de omvang van de noodzakelijke versterking in het aardbevingsgebied kleiner. De Mijnraad heeft geadviseerd de versterking van gebouwen te versnellen.

Plan van aanpak versterkingen

Op basis van het advies van de Mijnraad om de versterkingsaanpak te versnellen en te richten op de meest onveilige huizen, heeft de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) in opdracht van de provincie Groningen, de 7 gemeenten in het aardbevingsgebied en het Rijk een nieuw plan van aanpak voor de versterking opgesteld.

Het kabinet heeft met de regio afgesproken dat de versterkingsoperatie uiteindelijk volledig publiek wordt ingericht. Hiervoor is nieuwe wetgeving nodig die op dit moment wordt voorbereid. Vooruitlopend daarop heeft het kabinet een overeenkomst gesloten met de NAM over de vergoeding van alle kosten van de versterking van gebouwen in het aardbevingsgebied. Met deze overeenkomst komt de NAM ook bij de versterkingsoperatie op afstand te staan en is zij alleen nog verantwoordelijk voor het betalen van de kosten.

Meer info: Nieuwsoverzicht Nationaal  Coördinator Groningen.

Prinsjesdag 2020: plannen veilige woningen

In 2021 volgens nog meer afspraken die snel voor veilige woningen in Groningen moeten zorgen. De eerste afspraken tussen het Rijk en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) daarover staan al in het Bouwakkoord. Huizen in het aardbevingsgebied die niet aan de veiligheidsnorm voldoen, worden versterkt. Huiseigenaren mogen zelf bepalen wat er aan hun huis moet gebeuren. Dat is bekend gemaakt op Prinsjesdag 2020. Het gaat om voorgenomen beleid. Dat betekent dat de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren. 

Gaswinning Groningen: versterken van gebouwen

Gaswinning Groningen: versterken van gebouwen

De gaswinning in Groningen veroorzaakt bodemdaling en aardbevingen.
Daarom wordt de gaswinning afgebouwd.
Sommige gebouwen in de regio
zijn niet veilig genoeg.
“Veilig genoeg” betekent dat je bij een zware aardbeving...
een gebouw veilig kunt verlaten.
Is dat niet zo...
dan moet het gebouw worden versterkt.
Versterken gaat niet over schade.
Een gebouw kan weinig schade hebben...
maar toch versterkt moeten worden.
Hoe bepalen we wat we gaan versterken?
Eerst wordt bepaald welke gebouwen het grootste risico lopen.
Vervolgens onderzoeken experts of deze gebouwen veilig genoeg zijn. Zoniet...
dan geven zij een advies over versterkingsmaatregelen.
Soms is dat bijvoorbeeld een extra draagbalk...
of zogenaamde boeksteunen.
Maar in sommige gevallen wordt er een nieuw huis gebouwd.
Gemeenten maken een plan van aanpak voor hunwijken en dorpen.
Daarin bekijken zij of er kansen zijn om tegelijkertijd de buurt te verbeteren.
Daarbij houden zij het overzicht over de versterking in hun gebied.
De uitvoeringsorganisatie Nationaal Coördinator Groningen is verantwoordelijk voor de uitvoering van de versterking per gebouw.
Samen met de eigenaar van het gebouw bekijkt de uitvoeringsorganisatie NCG hoe de versterking het beste kan worden aangepakt.
Zo bepalen we wat en hoe we gaan versterken.
En is het ook in de toekomst goed en veilig wonen in Groningen!

Kabinet-Rutte IV: versterken hersteloperatie mijnbouwschade Groningen

Het kabinet wil snel perspectief bieden aan bewoners en ondernemers van het aardbevingsgebied. Bij de versterkings- en hersteloperatie voeren bewoners zoveel mogelijk zelf de regie bij de werkzaamheden aan de eigen woning. Dit staat in het coalitieakkoord van het kabinet ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’.

Nieuwsberichten