Versterken van gebouwen

Door het besluit om de gaswinning zo snel mogelijk geheel af te bouwen, wordt ook de omvang van de noodzakelijke versterking in het aardbevingsgebied kleiner. Op basis van het advies van de Mijnraad om de versterkingsaanpak te versnellen en te richten op de meest onveilige huizen, heeft de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) in opdracht van de provincie Groningen, de tien gemeenten in het aardbevingsgebied en het Rijk een nieuw plan van aanpak voor de versterking opgesteld.

Het kabinet heeft met de regio afgesproken dat de versterkingsoperatie uiteindelijk volledig publiek wordt ingericht. Hiervoor is nieuwe wetgeving nodig die op dit moment wordt voorbereid. Vooruitlopend daarop heeft het kabinet een overeenkomst gesloten met de NAM over de vergoeding van alle kosten van de versterking van gebouwen in het aardbevingsgebied. Met deze overeenkomst komt de NAM ook bij de versterkingsoperatie op afstand te staan en is zij alleen nog verantwoordelijk voor het betalen van de kosten.