Videoserie: Werken aan Groningen

Iedere dag zetten 800 vakmensen in Groningen zich in om de provincie veiliger en toekomstbestendig te maken. Wie zijn deze mensen en wat doen ze voor de Groningers? In elke aflevering staat steeds één persoon centraal.

De gebiedsregisseur

Rens Riechelman werkt bij de gemeente Groningen als gebiedsregisseur.

Werken aan Groningen - Rens Riechelman

Rens Riechelman — gebiedsregisseur Ten Boer:
Het gaat over onze inwoners. 
Het gaat over onze inwoners van de gemeente Groningen.
Die zijn onrustig en die moeten wij gaan helpen, wij moeten gewoon naast ze staan. 

*Muziek speelt* 

Voiceover: 
Iedere dag werken 800 vakmensen in de provincie Groningen aan de afbouw van de gaswinning. 
En ze zetten zich in voor een veiliger en toekomstbestendig Groningen.
Wie zijn deze mensen en wat doen ze voor de Groningers? 

Beeldtekst: Werken aan Groningen. 

Rens Riechelman — gebiedsregisseur Ten Boer:
Wij merken dat er vanuit de politiek, maar ook vanuit de inwoners, gewoon behoefte is aan iemand die ze aan kunnen spreken op wat er aan de hand is. 
Ik ben Rens Riechelman, Ik werk bij de gemeente Groningen als gebiedsregisseur en ik ben daarnaast ook projectmanager voor verschillende versterkingsprojecten en dorpsvernieuwingsprojecten in de voormalige gemeente Ten Boer zoals ze dat zo mooi zeggen. 

De functie gebiedsregisseur houdt in dat wij eigenlijk het gezicht zijn voor het dorp. 
Mensen krijgen vaak met verschillende overheidsinstanties te maken en komen er ook niet altijd in verder.
Dan is het toch fijn dat je weet dat je altijd iemand bij de gemeente kan bellen van: goh, Rens, ik zit hiermee, kan je me hier verder in helpen? 
Zodat ik ze weer op het juiste spoor kan krijgen. 

Naast gebiedsregisseur ben ik ook projectleider.
Zo ben ik bijvoorbeeld betrokken bij de Hamplaats.
De Hamplaats is een sloop/nieuwbouwproject zoals ze dat zo mooi noemen.
Een ander project is het project Koopmansplein.
Het Koopmansplein is een mengeling van op de begane grond winkels, commerciële voorzieningen en op de verdiepingen staan woningen. 
En ook uit de versterkingsadviezen, bij onderzoek is gebleken dat deze woningen en winkels versterkt moeten worden. 

Als projectmanager ben je natuurlijk gewoon bezig met fysieke projecten en heb je ook met je eigen mensen en bewoners te maken.
Maar ik merk gew oon dat er heel veel ontrust is bij mensen en er worden heel veel vragen gesteld.
Mensen zijn onzeker, wachten soms al jaren op een reactie op wat er met hun woning gaat gebeuren en die vraag moeten de mensen ergens kwijt kunnen.
Als projectmanager heb je gewoon je project omkadert en ben je daarmee bezig.
Als gebiedsregisseur moet je gewoon in de volle breedte weten wat er in het dorp gebeurt, wat er leeft. 

Logo Rijksoverheid verschijnt in beeld. 

De business manager

Heleen van Wijk is business manager circulaire economie bij Groningen Seaports.

Werken aan Groningen - Heleen van Wijk

Heleen van Wijk - business manager Circular Economy Groningen Seaports:
Het noorden is natuurlijk een regio waar aardbevingsproblematiek nog heerst. 
Maar Noorderlingen weten dat ook echt om te zetten in hele goeie kansen. 

*Muziek speelt* 

Voiceover: 
Iedere dag werken 800 vakmensen in de provincie Groningen aan de afbouw van de gaswinning. 
En ze maken Groningen veiliger en toekomstbestendig. 
Wie zijn deze mensen en wat doen ze voor de Groningers? 

Beeldtekst: Werken aan Groningen. 

*Muziek speelt* 

Heleen van Wijk - business manager Circular Economy Groningen Seaports:
Ik ben Heleen van Wijk en ik ben business manager circulaire economie bij Groningen Seaports. 
Groningen Seaports is het havenschap van Eemshaven en Delfzijl, dat ligt dus in Noord-Nederland. 
Wij zijn een industrieterrein en een haven.
Eigenlijk zeggen we ook altijd: we zijn niet een haven waar een industrie omheen zit.
Maar we zijn echt een industrieterrein, daar ligt een haven aan vast en dat is heel handig voor de logistiek. 
Wij zetten ons als haven al jaren in op een duurzame haven.
We werken hard mee aan de energietransitie maar we werken ook hard aan de circulaire economie. 
Circulaire economie is een onderwerp wat echt wereldwijd de aandacht heeft en wij in Noord-Nederland werken daar ook heel erg hard aan.
We doen dit gezamenlijk met de drie provinciën, dus Friesland, Drenthe en Groningen en we kijken daarbij naar het faciliteren van het hele ecosysteem.
Dus we matchen al onderwijsprogramma’s en talent van de toekomst aan de banen van de toekomst. 
Maar we kijken ook naar hoe we bedrijven nou zo circulair mogelijk kunnen inrichten.
En je ziet dat de nadruk op deze onderwerpen zorgt voor heel veel nieuwe bedrijvigheid. 

Eemshaven is een geweldige plek om te zitten. 
We vinden verbinding met de haven, we vinden verbinding met andere bedrijven en iedereen weet elkaar te vinden waardoor we connecties kunnen maken om samen mooie dingen te doen.

Heleen van Wijk - business manager Circular Economy Groningen Seaports:
Ik ben hier zelf als klein meisje opgegroeid, en ik hoop heel erg dat als ik later kinderen, kleinkinderen heb en met hen door het gebied kan rijden, dat er dan overal geweldige, duurzame, circulaire bedrijven staan.
En dat ik kan aanwijzen: dit hebben we met z’n allen hier de afgelopen jaren opgebouwd.
En dit heeft een enorme impuls gegeven voor de regio. 

*Muziek speelt* 

Logo Rijksoverheid verschijnt in beeld. 

De aardbevingscoach

Myléne Piek is aardbevingscoach bij welzijnsorganisatie Mensenwerk Hogeland in gemeente Het Hogeland.

Werken aan Groningen - Mylène Piek

Myléne Piek — aardbevingscoach Mensenwerk Hogeland:

Ik denk dat mensen het heel prettig en veilig voelen dat er een aardbevingscoach is. Dat ze gewoon hun verhaal kunnen doen. Dat er eindelijk ruimte is om te zeggen wat er bij hen speelt.

*Muziek speelt*

Voiceover: Iedere dag werken 800 vakmensen in de provincie Groningen aan de afbouw van de gaswinning. En ze zetten zich in voor een veiliger en toekomstbestendig Groningen. Wie zijn deze mensen en wat doen ze voor de Groningers?

Beeldtekst: Groningen van Binnenuit.

Myléne Piek — aardbevingscoach Mensenwerk Hogeland:  Ja, ik moet wel eerst even die drempel ook over om de mensen echt te laten weten dat ik er voor hen ben en niet iets kom halen of dat ze iets moeten. Dus in die zin merk ik wel dat het voor hen echt nog wel even lastig is om die vertrouwensband met je aan te gaan, omdat er in het verleden ook vaak wel dingen zijn voorgevallen waarvan ze zeggen: ja, er is mij iets beloofd maar het wordt niet nagekomen.

Ik ben Myléne Piek, ik werk voor de welzijnsorganisatie Mensenwerk Hogeland in de gemeente het Hogeland. En ik werk daar als aardbevingscoach. Als aardbevingscoach begin ik eigenlijk met het contact leggen. Dan kom ik bij de mensen thuis, dan luister ik naar ze. Ik geef ze eigenlijk de ruimte om te vertellen wat er bij hen speelt. Vandaaruit ga ik vaak kijken van: wat speelt hier nog meer, zijn er praktische ondersteuningsvragen? Daarin moet je denken aan samen een aanvraag indienen bij een organisatie waarvan dat moet. Samen een telefoongesprek voeren omdat de bewoner al zo ontzettend veel telefoongesprekken heeft gevoerd en op een gegeven moment niet meer ziet waar die op moet letten bijvoorbeeld.

Wat je merkt in het dossier is dat er niet één partij betrokken is bij een gezin. Het zijn vaak verschillende partijen en die willen allemaal wat van deze mensen en er moet van alles gebeuren. Op het moment dat de schade gemeld wordt is er een partij die zich bijvoorbeeld bezighoudt met de schade. Maar er zijn ondertussen ook andere keuzes die gemaakt moeten worden. Dat de schade op een gegeven moment dusdanig is dat een gezin uit huis moet. Er komt zo ontzettend veel op deze mensen af; ben ik nog wel veilig in huis, als ik dan tijdelijk ergens anders naartoe moet verhuizen, hoe gaat dat dan? Mijn kinderen die gaan naar school hier om de hoek.

Ik probeer zo laagdrempelig mogelijk naar mensen toe te acteren. Ik zeg ook: vertel maar gewoon je verhaal en daar hoeft niks uit voort te komen, en ik luister. Voor mij is het belangrijk dat op het moment dat een inwoner tegen mij zegt: Myléne, dankjewel, ik ben hartstikke blij dat je er voor mij bent geweest en nu pak ik het zelf weer op. Dat is voor mij het allerbelangrijkste, dat de mensen zelf weer de regie in handen kunnen nemen en dat ze geen slapeloze nachten hebben. Dat ze om kunnen gaan met de stress die het hen allemaal oplevert, dan zit mijn job erop, ja. Logo Rijksoverheid verschijnt in beeld.

De aannemer

Bertil Sietsema is aannemer bij Sietsema BV en werkt aan de versterkingsopgave in Groningen.

Werken aan Groningen – Bertil Sietsema

Als we mensen veilig in hun huis willen laten wonen dan zullen we toch wel iets aan de constructie moeten doen om dat veilig te stellen.

VOICE-OVER: Iedere dag werken 800 vakmensen in de provincie Groningen aan de afbouw van de gaswinning.

En ze zetten zich in voor een veiliger en toekomstbestendig Groningen.
Wie zijn deze mensen en wat doen ze voor de Groningers?

(Beeldtitel: Werken aan Groningen.)

BERTIL SIETSEMA: Sommige mensen voelen zich niet gehoord, zijn kwaad.
En als aannemer hebben wij daar wel een uitdaging om iedereen weer op dezelfde lijn te krijgen dat we een project draaien dat uiteindelijk de mensen weer de veiligheid geeft waar ze willen zijn en waar ze wonen.
Ik ben Bertil Sietsema. Ik ben eigenaar van aannemersbedrijf Sietsema.
Wij doen als aannemersbedrijf nieuwbouw, onderhoud, restauratie en sinds de laatste jaren de versterking van de aardbevingsproblematiek.
Versterking is dat de huidige constructie dermate verzwaard of versterkt wordt van de fundatie tot en met de wand tot en met het dak, tot en met de verdiepingsvloer aan toe.
In deze woning is er een houtskelet-frame aan de binnenzijde.
Dat koppelen we aan de buitenmuur.
De buitenmuur is ook nog versterkt met een glasvezel.
Die koppeling zorgt dat eigenlijk de muur vast blijft zitten aan het houtskelet.
Om in een regio als in Groningen te wonen met aardbevingen geeft een bepaalde onzekerheid, een onzekerheid in de toekomst van wat gaat er nog meer gebeuren?
Wat blijft er nog over als ik twintig jaar verder ben?
En hoe staat de regio dan nog bekend?
En wil iemand überhaupt mijn woning nog wel kopen?
Of wil iemand überhaupt nog wel in het gebied wonen?
Dus het is een ongewone opgave die we nu hebben.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid.)

RUSTIGE MUZIEK DIE WEGEBT