Winningsplan: hoe gas winnen en invloed op de omgeving

Elk bedrijf in Nederland dat gas uit de grond wil halen moet een winningsplan maken. Hierin staat onder meer hoe het bedrijf gas wil winnen. En wat de invloed daarvan op de omgeving is.

Winningsplan Groningen gasveld

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft een winningsplan voor het gasveld in Groningen. Hierin staat hoe de NAM gaswinning uit het Groningenveld wil vormgeven. En wat de invloed op de omgeving is. NAM beschrijft wat zij doet om de kans op meer en zwaardere aardbevingen te verkleinen. En om de gevolgen van aardbevingen te verminderen. In het winningsplan zit ook technische en financiële informatie over de winning. Zoals:

  • informatie over de duur van de winning;
  • de te winnen volumes;
  • de verwachte bodembeweging die het gevolg is van de winning.

Adviezen winningsplan

Verschillende organisaties beoordelen het winningsplan:

  • Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) let onder meer op de veiligheid van de gaswinning.

  • Technische commissie bodembeweging (Tcbb) kijkt vooral naar de gevolgen voor de beweging van de aardbodem. Ook kijkt de Tcbb naar de schade die kan ontstaan.

  • De Mijnraad beoordeelt het winningsplan op basis van adviezen van de decentrale overheden, SodM en Tcbb. De Mijnraad geeft advies over verlening van van opsporings- en winningsvergunningen. Sinds de herziening van de Mijnbouwwet op 23 februari 2016 adviseert de Mijnraad nu ook over winningsplannen. Het gaat dan om gaswinning, winning van aardwarmte en opslag van CO2.