Beslisnota bij Kamerbrief over addendum Seismische Dreigings- en Risicoanalyse (SDRA) gasjaar 2022-2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over addendum Seismische Dreigings- en Risicoanalyse (SDRA) gasjaar 2022-2023 (PDF | 1 pagina | 99 kB)